Proud hojnosti 

Proud hojnosti plyne stále vším. Přírodou i námi, protože jsme její součástí. Vede nás k našemu autentickému já. 

Umíte s ním komunikovat? Budu Vaším průvodcem

Pro mě je proud hojnosti energie, která plyne ze Zdroje a neustále se proměňuje. Tam, kde má prostor, tvoří.  Tam, kde ho nemá, boří - dělá prostor pro božské proudění. A i když to tak někdy nevypadá, s odstupem vždy pochopíme, že je to láska. Všechny nás propojuje v jeden celek.

Slunce svítí pořád, i když je zrovna za mraky.  My ho  ale nevmímáme pořád a říkáme, že dnes je zataženo, a že nesvítí. Stejně tak stále proudí hojnost, jen my ji nevnímáme, necítíme, neumožňujeme, aby se projevila. Jsme zavaleni vzorci chování, které s námi neladí.  Nejčastěji se ukáže, že pod tím vším je strach. Z čehokoliv, vědomý i nevědomý. Jen si to přiznat, být pravdivý a opravdový a pak se začne vše rozmotávat. 

Se Zdrojem jsme spojeni srdcem právě proudem hojnosti. Plyne do celého těla, přináší vše, co potřebujeme a odnáší vše, co už nejsme. Vzorce chování, které jsme nevědomě přejali, ale nejsou s námi v souladu, nám neumožňují projevit naše dary a žít s proudem hojnosti v souladu. Strachy a traumata způsobují odpojení od těla a blokády.  Práce na počítači naše vědomí vede do hlavy a do minulosti a budoucnosti, přitom ladění se na proud hojnosti je možné jen v přítomnosti. To vše vytváří mraky, skrz které není možné tento proud cítit.  

Vědomí, že proud plyne stále, může přinést úlevu, odstup, nadhled, trpělivost, víru a cestu k autenticitě. Zaměření se na hojnost a vděčnost za vše přináší vše, co oceňujeme.

Proud hojnosti je cokoliv, co nám přináší energii a uspokojení v různých oblastech našeho života (rodina, práce, vztahy, stát, svět....): 

  • radost
  • štěstí 
  • svoboda 
  • láska 
  • naplňující práce
  • propojení s ostatními lidmi i přírodou
  • napojení na Zdroj
  • smysl života
  • vděčnost 
  • prevenci nemocí

Vše se mění. Proto tento osobní rozvoj nikdy nekončí. Ve vlnách přicházejí i náročná období. Pokud nás život postrkuje, máme také vybavení na to, změnou projít. Není třeba se jí bát. Jinak přichází smutek, vztek, bolest, strach, samota, únava, prázdnota, apod. Pokud  výzvy přijdou, neodmítejme je a nechme se vést srdcem.  Navíc z prázdnoty se rodí vše...a srdce nás vyvede.