Podpořím vás na cestě k vašemu autentickému já, abyste mohli vědomě žít a plně si užívat darů proudu hojnosti.

Udělejte si na sebe čas a dovolte zázrakům aby se staly. 

Aktuality 

Blog

 • Pokud chcete být informováni o novinkách v blogu, napište mi na liba.poradenstvi@seznam.cz , že chcete být zařazeni do adresáře. Stejným způsobem se zase můžete jednoduše odhlásit.


Vysvětlení ke schématu:

1. NEVĚDOMÍ

 • Nevědomí ovlivňuje chování a prožívání. Nevědomé nesouladné vzorce chování a psychické bloky blokují tělesnou energii.
 • Bruce Lipton: "vědomá mysl přemýšlí 95 % dne a když je zaneprázdněná, chování je řízeno podvědomím. Tzn. Že jen 5 % naše chování aktivně ovládáme. Když vědomá mysl přemýšlí, nesleduje a nekontroluje chování, které přichází z podvědomí (a z toho 70 % jsou negativní programy, které nám škodí, sebe sabotážní)"

2. TĚLO

 • Tělo stále ukazuje, kdy jsme v souladu se svou duší, tj. jsme autentičtí, skrze dech, (n)emoc(e), pocity…. proud podporující energie.

3. CÍTÍME PROUD HOJNOSTI? 

(podporující energie)

 • NE => jsme ovlivněni nevědomými sebe sabotážními programy -> nemusíme, ale můžeme to chtít změnit (pokračujeme 4.NASLOUCHÁNÍ A VYJÁDŘENÍ. Chceme-li, ale nemáme energii, může pomoci příroda, odpočinek, čas. (Nabízím podporu: Energetická masáž).
 • ANO=> jsme autentičtí a plyneme v PROUDU HOJNOSTI

4. NASLOUCHÁNÍ A VYJÁDŘENÍ

 • Prostor, čas a pozornost pro komunikaci s duší a Zdrojem skrze tělo a emoce. Zvědomujeme nevědomé vzorce.

· Upřímné, pravdivé a odvážné vyjádření emocí a hledání úlevy/energie v bezpečném, nehodnotícím a podporujícím prostředí. (Nabízím podporu: Sebeobjevující tanec)

· Jiný náhled na sama sebe jako součást vyššího systému a řádu (Nabízím podporu: Pohybové konstelace)

5. TRANSFORMACE

 • Zapojením celého těla a smyslů, nejen myslí a analýzou, měníme vnímání. Porozumění sobě. "AHA" moment. Nový pohled na "svá zrcadla", vztahy a systémy. Krátkodobá změna emocí, pocitů, myšlenek, úleva, proud nové energie.

6. KONÁME S VŠÍMAVOSTÍ, UKOTVUJEME

 • Konáme. Zkoušíme být autentičtí, znovu a znovu, po krůčcích.
 • Všímáme si, pozorujeme, jsme sami sobě svědkem, řídíme se energií, nehodnotíme, opakováním ukotvujeme nový vzorec chování, vnímání a myšlení.
 • Posouváme se směrem ke svému autentickému já, i když to aktuálně nevidíme. Jen nesmíme aktivně odporovat a překážet, zejména negativním hodnocením a pochybnostmi. Víra je důležitá.
 • Nový vzorec je ukotven, pokud cítíme, že to, co nás ovlivňovalo už nad námi nemá moc. Odpadá nepotřebné. Cítíme energii a prožíváme situace úplně jinak.
 • (Nabízím podporu Energo coaching)

7. PROUD HOJNOSTI PLYNE SKRZE NÁS

 • Vědomý život, autenticita, sdílení a plné využívání svých darů pro sebe i ostatní v souladu s duší a Zdrojem, neztrácení energie, planutí, synchronicita, podpora zdroje, vděčnost, nehodnocení, tvoření, jednodušší život, hravost, nadhled, soucit, prevence nemoci, osobní rozvoj, prevence stresu, seberozvoj, psychohygiena, efektivita, méně dřiny, uvolnění, jsme součástí vyššího celku, přírody, vody, jsme vším.

Přináším jedinečnou příležitost ke zlepšení života zvědomováním propojení duše a těla. 

Vědomí této spojitosti nám umožňuje transformovat negativní nebo potlačené emoce a zároveň lépe rozumět tomu, co nám naše tělo a mysl sdělují. 

Duševní hygiena a prevence skrze ladění na tělo jsou klíčovými aspekty mých služeb. Můžeme propustit blokující energie, lépe vnímat a využívat podporu Zdroje.

Výsledkem je zvýšená radost, síla, energie a schopnost žít v souladu se sebou samými, což vás povede ke šťastnějšímu a plnohodnotnějšímu životu a vědomému napojení na Proud hojnosti.

Co můžete očekávat:

 • Soulad se Sebou: Podpořím vás na cestě k tomu, abyste mohli žít v souladu se sebou a objevit své pravé já.

 • Transformace emocí: Ukážu vám, jak negativní emoce mohou být tvořivou silou, která vám pomůže růst a rozvíjet se.

 • Pohled na život: Pomůžu vám změnit pohled na různé životní situace, abyste je mohli přijmout a projít jimi s lehkostí.

 • Sebepoznání: Společně objevíme, co vám vaše tělo a mysl říkají, abyste mohli lépe porozumět sami sobě a spojit se lépe s duší.

 • Síla a Energie: Podpoříme vás v objevení vaší vlastní síly a energie, abyste mohli dosáhnout svých cílů a plného potenciálu.

Nemusíte být na této cestě sami. Podpořím vás, abyste mohli dosáhnout vnitřního klidu a rovnováhy, což vás povede ke šťastnějšímu a zdravějšímu životu.

Moje služby: