Sebeobjevující tanec

Pravidla při práci s tělem

 • právo říci NE
 • diskrétnost
 • tolerance
 • bezpečnost
 • aktivní přístup
 • vlastní názor
 • být věrný sám sobě
 • být zodpovědný
 • neomlouvat se za to, co se děje

Sebeobjevující tanec - naučíte se být vnímaví ke svému tělu a emocím a vnímat nevědomé vzorce chování. 

Sebeobjevující tanec má vliv psychické i tělesné zdraví, zejména na prevenci různých problémů. 

 • zvyšuje vnímání vlastního těla 
 • umožňuje v bezpečném prostředí vyjádřit své emoce, mnohdy potlačené
 • uvolňuje napětí a stres
 •  vyřádění se podle potřeby nebo zklidnění podle toho, co tělo žádá
 • pomáhá k uvědomění sebe sama - tj. k sebeobjevování autentického já a k propojení těla, duše i mysli
 • pomáhá opustit emoční komplexy, mít se víc rádi a využít zákona přitažlivosti na to co opravdu chceme

 Vše plyne a pohyb je přirozenou součástí našeho života. I naše buňky tančí v našem těle. Spojujeme se s nimi a s vědomím těla dechem, chůzí, tlukotem srdce. pohybovou meditací zaměřenou dovnitř. Nehodnotíme, naše vědomí je svědkem. 

Nemusíme nijak snažit, naopak, pouze dovolíme, abychom se projevili.

Při tomto tanci vyyužívám principy autentického pohybu, který je terapeutickou metodou vycházející z jungiánské aktivní imaginace a buddhistické psychologie (a mindfullness).

Nepotřebujete mít žádné taneční zkušenosti, dovednosti, pohybový talent, hudební sluch ani cit pro rytmus. 

Největší účinek má, když tanec probíhá v tichu. 

Vyhraďte si asi 1-1,5 hodiny na jedno setkání, můžete i déle.

Co můžete čekat?

 • Obvykle setkání jeden na jednoho, abych se mohla na vás zcela naladit.
 • Začínáme rozhovorem.
 • Prostor dostanete vy i vaše tělo. Životní zkušenosti se zapisují do našeho těla a je třeba jim věnovat pozornost.
 • Budete viděni a slyšeni, budete moci najít svoji hodnotu v bezpečí.
 • Držím Vám prostor. Můžete se uvolnit a být tím opravdu jste. Nehodnotím. Podporuji. Jsem tu pro vás.
 • Každé setkání bývá jiné a vše má svůj čas.
 • Podle toho, co řešíte. Většinou jednou měsíčně nebo kvartálně, podle potřeby.
 • Nejraději při procházce v přírodě, online nebo podle vašich preferencí i osobně.
 • Nejvhodnější místo je takové, kde nejste rušeni a máte možnost projevit se zvukem i tělem bez omezení.
 • doba trvání je min. 1 hodina, vhodnější jsou 2 hodiny, pro někoho je vhodné se intenzivně ponořit a věnovat si půl dne až celý den