Pohybové konstelace

Tuto metodu jsme vytvořily s kamarádkou Marinou Bessirevic spojením principu autentického pohybu a konstelací. 

Může sloužit k pohledu na danou situaci svrchu, zpřehlednění vztahu, uvědomění si co nám skutečně chybí,  nebo k lepšímu naladění se na pocity a emoce po vstupu dalších prvků do prostředí. 

Specifikujeme záměr. Následně se všichni  mohou volně pohybovat či tančit a pozorovat změny, které nastávají až se samy vyladí. 

Pohybové konstelace lze absolvovat pouze v 1 osobě.

Mohou trvat různě dlouho, obvykle do 1 hodiny.